www.sommerhusadvokaten.dk
82 82 81 81

Lempeligere regler

Såfremt du er pensionist og ejer et sommerhus, som du har haft et ønske om at anvende som helårsbolig, har det hidtil været et krav, at du har ejet sommerhuset 8 år, inden du har kunnet anvende huset som helårsbolig.

Den 15. juni 2017 trådte en ny planlov i kraft, som giver pensionister mulighed for at bo i deres sommerhus hele året allerede efter kun et års ejerskab.

Vælger man at benytte sommerhuset som helårsbolig, er der tale om en personlig anvendelsesret. Det betyder f.eks., at arvinger eller en køber af sommerhuset alene kan anvende sommerhuset som fritidsbolig. Sommerhuset skifter således ikke status til helårsbolig.

Der gælder særlige regler for dem, som bor i sommerhuset sammen med pensionisten. En pensionists ægtefælle eller samlever kan sammen med pensionisten benytte sommerhuset til helårsbeboelse, og efter pensionistens død kan husets anden beboer fortsætte med at bo i boligen hele året. Retten vil i dette tilfælde først bortfalde ved fraflytning.

Tidligere på året (2017) blev realkredittens lånegrænser for sommerhuse udvidet, hvilket har gjort finansieringen af sommerhuse billigere. Realkreditinstitutter har mulighed for at belåne op til 75% af husets værdi mod tidligere 60%

Tag altid advokatforbehold, når du køber sommerhus - og få professionel rådgivning.