www.sommerhusadvokaten.dk
82 82 81 81

Du vil få en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen, der i første omgang vil stille dig nogle spørgsmål. Allerede på dette tidspunkt bør du søge professionel rådgivning.

Såfremt Erhvervsstyrelsen finder, at der er tale om benyttelse af sommerhuset i strid med loven, vil du modtage et påbud om at ophøre med denne benyttelse.

Retter du dig ikke herefter, vil sagen kunne anmeldes til politiet, og der vil kunne rejses tiltale.