www.sommerhusadvokaten.dk
89 34 35 36

Du må eje alle de sommerhuse, du vil – men der er grænser for, hvor mange sommerhuse, du må udleje.

Ved Danmarks indtræden i det daværende EF fik Danmark lov til at beholde sine særregler på området for køb af ejendomme, der ikke er helårsboliger. Og med Maastricht-traktaten blev denne særregel indføjet i en protokol til traktaten.

Her fastslås det ganske kort, at "Uanset bestemmelserne i traktaten kan Danmark opretholde den gældende lovgivning om erhvervelse af ejendomme, der ikke er helårsboliger."

Disse bestemmelser betyder, at der f.eks. er meget restriktive og komplicerede regler for, hvor mange sommerhuse, man lovligt må udleje, om ens ægtefælle eller samlevers sommerhus tæller med, hvor husene er placeret i forhold til hinanden, husenes standard m.v.

Tag altid et advokatforbehold, når du køber sommerhus - og få professionel rådgivning.