www.sommerhusadvokaten.dk
82 82 81 81

De fleste sommerhuse handles i maj, juni og juni - men prisen er højest ï årets tredje kvartal.

Se statistikken på Danmarks Statistiks hjemmeside.