www.sommerhusadvokaten.dk
89 34 35 36

Pas på med hensyn til udlejning

Der er ingen problemer i, at et selskab ejer et sommerhus, men mulighederne for samtidig at udleje sommerhuset er særdeles begrænsede.

Sommerhusloven indeholder nogle bestemmelser, der i væsentlig grad begrænser selskabers mulighed for at udleje sommerhuse, medmindre der er tale om huse, der lovligt må anvendes til erhvervsmæssig udlejning.

Mange selskaber er af den opfattelse, at det er lovligt at udleje sommerhuse, så længe man aktivt arbejder på at sælge huset. Det er imidlertid meget sjældent tilfældet og vil oftest kræve en tilladelse til erhvervsmæssig udlejning, som kun meget sjældent gives.

Et af de tilfælde, hvor der ofte kan opnås tilladelse til udlejning, er hvor der er tale om køb af sommerhus på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.

Tag altid et advokatforbehold, når du køber sommerhus - og få professionel rådgivning.