www.sommerhusadvokaten.dk
89 34 35 36

Normalt ikke.

Det er som altovervejende hovedregel ikke muligt for udlændinge at købe sommerhus i Danmark. Dette gælder, uanset om der er tale om EU-borgere eller ikke EU-borgere.

Det kræver en særlig tilladelse fra justitsministeriet, hvis en udlænding skal have mulighed for at købe sommerhus i Danmark.

Såfremt ansøgeren har en ganske særlig stærk tilknytning til Danmark, kan pågældende opnå tilladelse. Der er tale om en samlet vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på tidligere ophold i Danmark, særlig familiemæssig, erhvervsmæssig, kulturel og økonomisk tilknytning til Danmark og på speciel tilknytning til den ejendom, der ønskes erhvervet.

Tag os med på råd.