www.sommerhusadvokaten.dk
89 34 35 36

Familiesommerhuset

I mange familier bliver sommerhuset benyttet af flere generationer, og derfor ønsker mange også at beholde sommerhuset, når det familiemedlem, der ejede det, er gået bort. 

Der er derfor også mange sommerhuse, der ikke bliver overdraget i såkaldt fri handel, men i stedet går i arv til et eller flere familiemedlemmer. 

Men et sommerhus er et stort aktiv, og derfor skal man være opmærksom på, 

  • hvem som skal arve sommerhuset
  • at du kan spare store summer i arveafgift ved at give det videre eller sælge det til næste generation, mens du lever

 

Er testamentet en nødvendighed?

Et testamente er ikke altid nødvendigt, for at sommerhuset kan arves af den/dem, som du ønsker – men det kan være en nødvendighed for at sikre, at det bliver i familien.  

Særligt i 2 situationer kan det være nødvendigt at oprette et testamente:

  • Er det familiemedlem, der skal arve sommerhuset, ikke dit barn?
  • Har du flere børn, hvor kun det ene skal/vil arve sommerhuset?


Har du derimod kun et barn, og skal barnet arve sommerhuset, er det typisk ikke nødvendigt at oprette et testamente for, at dit barn arver sommerhuset. I forbindelse med at han eller hun arver, skal sommerhuset værdiansættes. Man sætter normalt værdien til den offentlige vurdering minus 15 %. Du skal være opmærksom på, at dit barn skal betale arveafgift, når han/hun arver sommerhuset.

Hvis du vil sikre dig, at dit barn kan beholde sommerhuset også efter hans eller hendes eventuelle skilsmisse, skal du oprette et testamente, hvor det skrives, at sommerhuset skal være dit barns særeje.

 

Er det familiemedlem, der skal arve sommerhuset, ikke dit barn?

Det er arvelovens bestemmelser, der afgør, hvem der arver os.

Derfor skal du være opmærksom på, om den person, du ønsker skal arve, også er den, der ifølge arvelovens bestemmelser står til at arve dig.

Når det skal afgøres, om det er nødvendigt med et testamente, er det afgørende, hvilke arvinger du efterlader dig. Har du fx ingen børn eller ægtefælle, men en søster samt en nevø, som du ønsker skal arve sommerhuset sammen, skal der oprettes et testamente; ellers vil sommerhuset tilfalde din søster.

 

Har du flere børn, hvor kun det ene skal/vil arve sommerhuset?

Har du flere børn, der arve sommerhuset, vil de blot stå som ejere af en andel hver. Hvis du har tre børn, kan de således stå registeret som ejere af 1/3 hver. Når dine 3 børn arver sommerhuset, skal det værdiansættes, og der skal betales arveafgift på samme måde som, hvis du kun havde ét barn, der skulle arve.  

I et sådant tilfælde, hvor flere ejer et sommerhus sammen, er det en god ide at oprette en samejeoverenskomst, der sætter rammerne op for samejet.

Hvis du har flere børn, der gerne vil arve sommerhuset, men ikke vil eje det sammen, kan det give en udfordring.

Hvis du er opmærksom på, at den situation kan opstå, bør du oprette et testamente for at undgå, at det skal afgøres ved lodtrækning, hvem der skal have ret til at beholde sommerhuset.

Du kan i testamentet bestemme, at en arving skal have ret til at beholde sommerhuset. Du skal i den forbindelse forholde dig til, om dine arvinger skal arve lige meget, men sådan at en arving blot skal have sin arv i form af sommerhuset, mens de øvrige arvinger skal have andre aktiver.

Eksempel 1

Er din samlede formue på kr. 3 mio., og sommerhuset har en værdi på kr. 1 mio: arving 1 og 2 arver hver kr. 1. mio., mens arving 3 arver sommerhuset.

Eksempel 2

Såfremt sommerhuset har en værdi på kr. 1.2 mio., mens den samlede formue er på kr. 3 mio. og du ønsker, at dine arvinger skal arve lige meget, men samtidig ønsker, at arving 3 skal have ret til at arve sommerhuset, kan du bestemme, at arving 3 kan købe den resterende del af dit dødsbo. Arving 3 arver dermed kr. 1 mio. og betaler kr. 200.000 til dødsboet, således at alle 3 arvinger arver kr. 1 mio.

Hvis du har flere børn, men kun et skal arve sommerhuset, enten som følge af dit testamente, eller som følge af at de andre ikke ønsker det, skal du være opmærksom på, at de arvinger, der ikke skal arve, kan kræve, at sommerhuset bliver værdiansat af en ejendomsmægler.

 

Du kan overdrage sommerhuset inden din død og samtidig spare dine arvinger for afgiften til staten

Mange vælger at sælge sommerhuset til deres barn/børn, mens de er i live, for at spare arveafgift. Dette gøres ved at man sælger sommerhuset til sit barn, men i stedet for at barnet/børnene betaler købesummen, bliver der udstedt et gældsbrev. Dette gældsbrev kan nedskrives årligt med det beløb, som man afgiftsfrit må give sine børn i gave (kr. 62.900 pr. barn i 2017). Købesummen kan man fastsætte som den offentlige vurdering minus 15 %, selv om sommerhusets værdi i fri handel reelt er højere.

Ønsker man at overdrage sommerhuset til sit barn eller sine børn, som gave, ved salg eller i en kombination heraf, bør man kontakte en advokat, da der er flere forhold, man skal være opmærksom på, fx:

  • Sidder man i uskiftet bo – kan overdragelsen og de efterfølgende gaver i visse tilfælde omstødes.
  • Hvis gældsbrevet ikke er udformet korrekt, risikerer barnet/børnene at blive afgiftspligtig af hele købesummen.
  • Sommerhuset bliver ikke særeje for barnet/børnene, hvis man ikke ”gør noget”, og så skal sommerhuset eller andelen i det deles med ægtefællen i tilfælde af skilsmisse.

------------------------------------

 

I det hele taget det klogt at konsultere en advokat vedrørende arveforholdene omkring (også) sommerhuset. I mange tilfældet er det klaret med en gratis telefonsamtale på 5 minutter.

Ring 82 82 81 81 eller send en mail til mail@universadvokater.dk. 

 - 19,9 KB