www.sommerhusadvokaten.dk
82 82 81 81

Skatten "giver ikke sig selv" ...

Hvis du ønsker at udleje dit sommerhus, er det vigtigt, at du træffer de rigtige beslutninger i forhold til SKAT.

Det er f.eks. som udgangspunkt ikke tilladt at benytte virksomhedsskatteordningen ved udlejning af sommerhuse. Det skyldes, at du som privatperson ikke uden tilladelse må udleje dit sommerhus erhvervsmæssigt. Anvendelse af virksomhedsskatteordningen betyder, at du fraskriver dig muligheden for at anvende dit eget sommerhus, således at anvendelsen bliver erhvervsmæssig og dermed ikke lovlig.

Indtægter ved sommerhusudlejning er skattepligtig indtægt, og du kan vælge mellem et fast bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag.


FAST BUNDFRADRAG


Ved privat udlejning er der et bundfradrag på kr. 10.700 (2017). Det vil sige at de første kr. 10.700 i lejeindtægt er skattefrie. 

Udlejer du gennem et bureau, er de første kr. 21.400 (2017) skattefrie.

Når du har brugt dit bundfradrag, skal der betales skat af 60% af lejeindtægterne. 

Det faste bundfradrag på 21.400 (2017) er betinget af, at du udlejer gennem et dansk bureau – men på visse betingelser kan det tillige opnås ved udlejning gennem udenlandske udlejningsbureauer.


REGNSKABSMÆSSIGT FRADRAG

Med regnskabsmæssigt fradrag skal du betale skat af lejeindtægten fratrukket dine faktiske udgifter. Ikke alle udgifter kan dog fratrækkes. Indtægten er kapitalindkomst.

Hvis du har valgt regnskabsmæssigt fradrag, kan du ikke skifte til metoden med bundfradrag.


INDBERETNING TIL SKAT

Danske udlejningsbureauer har pligt til at indberette lejeindtægter til SKAT.

Tag altid et advokatforbehold, når du køber sommerhus - og få professionel rådgivning.