www.sommerhusadvokaten.dk
82 82 81 81

Opførelse, brug og køb og salg af sommerhuse reguleres af en række love.

Sommerhusloven

Sommerhusloven er i sin første udgave fra 1972, hvor Danmark trådte ind i EU. Den implementerer den ofte omtalte særregel, hvorefter EU-borgere som udgangspunkt ikke kan erhverve ferieboliger i Danmark.

Sommerhuslovens begrænser samtidig adgangen til benyttelse og erhvervsmæssig udlejning af ferieboliger.

Klik her for at læse sommerhusloven - eller Lov om sommerhuse og campering mv. som den fulde titel er.

Planloven

Planloven inddeler Danmark i byzoner, landzoner og sommerhusområder og har til formål at beskytte det åbne landskab og regulere byggeri.

Sommerhuse i sommerhusområder må som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og til kortvarige ophold i vinterhalvåret.

Klik her for at læse Planloven – Lov om planlægning.

Andre love

En lang række andre love og reglementer regulerer opførelsen, benyttelsen og køb/salg af sommerhuse. Det gælder bl.a.

Køb af sommerhus

Bolius' hjemmeside kan du læse lidt om, hvad du skal være opmærksom på ved køb af sommerhus - ud over det juridiske.

Du er ikke alene

Se hvad vi hjælper med og hvor

Vær forsigtig med information på hjemmesider

SOMMERHUSADVOKATEN er ingen undtagelse.

Det, du læser på disse sider, er typisk den meget korte og ufuldstændige beskrivelse af en måske meget kompleks problemstilling, og de svar, du finder, er under alle omstændigheder generelle. De kan ikke tage højde for detaljerne i din helt konkrete situation.

Hertil kommer at informationen kan være forældet i det øjeblik, du læser den.

Kontakt os for at få et individuelt og sikkert svar. Det svar står vi inde for.

Hvor finder jeg noget om  
  ?